Tais Nord var innleid til Northern Lights Salamon for å vaske 130m ringer med vår spesialtilpassede ringspyler.

Vi takker igjen for oppdraget og samarbeidet.