TAIS ble kontrahert av et lokalt oppdrettsselskap for a spyle og slepe merder. Vi spylte merder rene på en lokalitet, og slepte de til en ny.

Under ser dere et par bilder fra arbeidet.