Vi utførte 8 notinspeksjoner med vår servicebåt Tais Nord på to forskjellige lokaliteter i Sør-Troms.

Har deres bedrift behov for notinspeksjon eller andre ROV inspeksjoner, ta kontakt!