TAIS ble kontrahert av Kystverket for å kartlegge bunnforholdene på et område i Hadselfjorden, Nordland.

Vi takker Kystverket for tillit, oppdrag og samarbeidet.