TAIS var innleid til Harstad kommune for å installere ny pumpe i “Selsbanes Seil”.

Vi stilte med et dykkerlag, mekaniker og fartøy for å installere og koble den nye pumpen.

https://www.ht.no/nyheter/2018/09/21/%E2%80%93-N%C3%A5-fungerer-seilet-17560275.ece