Vi mobiliserte TAIS RASK og utførte inspeksjon og reparasjon av not på tre forskjellige lokaliteter i Troms og Nordland.