TAIS AS var innleid til Northern Lights Salamon AS for å bistå med å klargjøre en lokalitet.

Arbeidet besto av å skifte ut og kontrollere rammetau samt å sette ut nye fortøyninger til land.

Vi takker for oppdraget og samarbeidet.