Vi bisto kunde under avlusing operasjon på en lokalitet i sør-troms, både mekanisk avlusning og FLS.

Har dere behov for hjelp under avlusning eller andre operasjoner, har vi god erfaring og bistår gjerne.