TAIS assisterte oppdrettere i Sør-Troms og Nordland under algeoppblomstringen.

https://ilaks.no/mortenlaks-har-tapt-rundt-1-000-tonn-laks-sa-langt-na-trues-et-nytt-anlegg-av-algebeltet

Vi arbeidet 24/7 med blandt annet LiftUp og utleie av personell.